A magyar szecesszió gyöngyszeme: Kultúrpalota

A XX. század elején Bernády György marosvásárhelyi polgármester nagyszabású városépítési programjának részeként épült egymás mellett a főtéren a Városháza és a Kultúrpalota épülete, Komor Marcell és Jakab Dezső építészek tervei alapján magyaros-szecessziós stílusban. A Kultúrpalota megépítésével a polgármester célja a város kulturális felemelése és a magyar nemzeti azonosságtudat erősítése volt.
Az épület külső és belső díszítésében a századforduló környékének legismertebb magyar művészei, a gödöllői művésztelep alkotói vettek részt, legfőbb céljuk az volt, hogy az akkor divatos szecessziós stílust a magyar népművészet hagyományaival sikeresen ötvözzék. A palota külső homlokzatát Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920) tervei alapján készült mozaikok, szobrok díszítik. Az egyik legismertebb mű a Hódolat Hungáriának címet viseli, közepén a Magyarországot jelképező nőalak ül, fején a koronával, mellette pedig a magyar történelem kiemelkedő alakjait láthatjuk. Az épület tetejét a pécsi Zsolnay-gyár színes zománccserepei fedik.

OrtoProfil Ösztöndíjprogram marosvásárhelyi egyetemi hallgatók számára

Hátrányos helyzetű és kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatókat támogat az OrtoProfil vezetősége, Frunda György és dr. Boga Ferenc.

Ki pályázhat?
Pályázhat bármely marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény legalább másodéves egyetemi hallgatója. További részletek és a kitöltendő adatlap az OrtoProfil marosvásárhelyi székhelyén (vagy az ocsatlos@ortoprofil.ro e-mail címen) és az MMDSZ irodájában (vagy elektronikusan letölthető a www.mmdsz.ro honlapról) igényelhetőek.

A pályázathoz benyújtott dosszié a következő információkat kell tartalmazza:

1. Géppel írt önéletrajz, amely bemutatja a hallgató szociális helyzetét, tudományos diákköri- és közéleti előmenetelét.
2. Pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
3. A szociális helyzetet igazoló iratok
4. Hiteles igazolás a 2016-2017-es tanulmányi év eredményéről.
5. Tudományos illetve közéleti tevékenységet igazoló iratok, az illető szervezet vezetőjének aláírásával és a szervezet pecsétjével (ha van ilyen) hitelesítve.
6. Ajánlólevél egy tanártól.

A pályázatot benyújtók közül 5 diákot választanak ki, akik az idei tanév során, havi 100 euró értékű ösztöndíjban részesülnek.

A pályázatok benyújtása:
OrtoProfil: Marosvásárhely, Hídvég u. 44A sz., Tel.: 0734 730 024
MMDSZ: Marosvásárhely, N. Grigorescu u. 15/A/1 sz.

Mutass jó példát!

A Mutass jó példát! program kilencedik, és egyben az utolsó fordulójához érkezett. Január 22. és február 4. között Szilágy, Máramaros és Beszterce-Naszód megyékben keresi a Nőileg magazin a példaképeket, azokat a személyeket, akikre a helyi közösség büszke lehet, és akikre felnézhet értékes tevékenységüknek, példamutató életüknek köszönhetően.
A Mutass jó példát! versenyre olyan személyek jelölését várják, akik nem közéleti szereplésükkel vagy alkotói tevékenységükkel érdemelnek figyelmet, hanem hétköznapi helytállásukkal. A Szilágy, Máramaros és Beszterce-Naszód megyei jelölés január 22.–február 4. között zajlik.
Forrás: maszol.ro

Marosvárárhelyi istentiszteletek

Marosvásárhely különböző templomaiban tartanak istentiszteleteket vasárnaptól.

Vasárnap az egykori Gecse utcai református Kistemplomban Szénégető István római katolikus plébános igehirdetésével kezdődik Marosvásárhelyen az ökumenikus imahét. Idén világszerte január 21. és 28. között kerül sor a Krisztus-hívők egységéért szervezett imahétre.
Marosvásárhelyen vasárnap a Kistemplomban kezdődik, hétfőn Szent Imre római katolikus templomban folytatódik az imahét, ott Kecskés Csaba unitárius esperes szolgál. Kedden Kövesdombi unitárius templomban Bukovinszky-Csáki Tünde református lelkész hirdeti az igét. A marosvásárhelyieket szerdán az Alsóvárosi református templomba várják, ahol Papp Noémi evangélikus lelkész prédikál. Csütörtökön az ökumenikus istentiszteletet a Keresztelő Szent János római katolikus templomba lesz, ahol Szabó László református lelkész szól az egybegyűltekhez. Pénteken újra a Kistemplomba gyűlnek össze a hívek, ahol Sebestyén Péter római katolikus plébános szolgál. Szombaton Lőrincz István református lelkész a Szent Kozma és Damján római katolikus templom magyarázza az aznapra kijelölt igerészt. Az ökumenikus imahét január 28-án vasárnap a Vártemplomban zárul, ahol Bara László római katolikus pap prédikál. Az istentiszteletek este 6 órakor kezdődnek. A perselypénzzel a marosvásárhelyi UnitarCoop Alapítvány szociális és gondozó szolgálatát támogatják.
Forrás: szekelyhon.ro